Day: June 23, 2022

โซลูชั่น RFID ของ Logicode

โซลูชั่น RFID ตอบโจทย์ธุรกิจและความต้องการที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพโซลูชั่น RFID ตอบโจทย์ธุรกิจและความต้องการที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ

                Radio Frequency Identification หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า RFID เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายมิติมาก ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดมากกับธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยและสร้างระบบในการทำงานของพนักงานให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ Retail หรือ Logistic ที่ต้องการระบบที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงเข้ามาช่วยในการจัดการกับสินค้าในคลัง ทำความรู้จักโซลูชั่นเทคโนโลยี RFID                 โซลูชั่น RFID เป็นเทคโนโลยีที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในธุรกิจประเภทต่าง ๆ โดยเทคโนโลยีนี้จะมีการใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการติดตามฉลากอัจฉริยะที่ถูกนำไปติดเข้าไว้กับวัตถุต่าง ๆ โดยฉลากนั้นก็จะถูกนำข้อมูลเข้าระบบเก็บไว้ในฐานข้อมูลกลาง เข้ารหัสไว้ โดยจะมีเครื่องอ่านที่สามารถนำไปตรวจจับสัญญาณได้ ซึ่งข้อมูลนี้จะสามารถนำไปใช้ในการระบุวัตถุ รวบรวมข้อมูลต่าง